Henri Martin

(Toulouse, 1860/1943)

Peintre pointilliste.